Translate

Jumatano, 7 Oktoba 2015

GHARAMA ZA KUPATA HUDUMA ZETU

Habari ya Leo Ndugu wadau na wasomaji. Baada ya kuwasiliana na baadhi ya watu ambao wamepata hamasa ya ufugaji wa samaki, nimegundua wengi wao wamekuwa wakisita kututafuta kwa kikwazo kikubwa ni kushindwa kufahamu gharama ambazo zitahusika ili waweze kupata huduma hii.

Gharama zetu siyo kubwa, na napenda kuchukua nafasi hii kuziweka ubaoni aina ya huduma ambazo zinaweza kupatikana ili ifahamike kwa kila mmoja wenu.

Huduma hizo ni kama ifuatavyo:-

 1. Kukagua eneo kama linafaa kwa ufugaji wa samaki na kutoa ushauri kwa siku. 
 2. Kusimamia uchimbaji na utengenezaji wa bwawa la samaki kwa siku.
 3. Kutengeneza chakula bora cha samaki kwa siku.
 4. Kuelekeza namna ya kuzalisha samaki(Kambale/Tilapia) kwa siku.
 5. Kwenda kukutafutia mbegu bora za samaki kwa siku.
 6. Kutoa USHAURI/MAFUNZO kwa kikundi cha watu, au mtu mmoja kwa siku.
Malipo ya kila huduma hapo juu ni Tsh.120,000/= kwa siku 1 Tu.

Gharama hii ni nje ya nauli ya mtaalamu kufika huko uliko au unakotaka kuweka mradi wa kufuga samaki.

Vilevile, kwa wale ambao tayari wamesha anza ufugaji wa samaki katika mabwawa, lakini hawana zana bora za kuvulia samaki yaani NYAVU, mkihitaji kutengenezewa nyavu kwa ajili ya mabwawa ya kawaida inawezekana. Gharama yake itategemea na ukubwa wa mabwawa husika.

Kwa hayo machache, nawakaribisha nyote.
Ahsanteni.

Ijumaa, 18 Septemba 2015

UKURASA WA FACEBOOK

Ndugu wadau na wapendwa wasomaji wa UFUGAJI BORA WA SAMAKI BLOG, imeniwia vyema nikawakaribisha na kwenye ukurasa wa Facebook ambao humo mtapata maarifa mengine mengi ya ziada. Ukurasa huo unapatikana kwa link ifuatayo:
https://www.facebook.com/Ufugaji-bora-wa-samaki-880493602010055/timeline/

Alhamisi, 11 Juni 2015

Ufugaji Mseto wa Sato na KambalePolyculture ni uzalishaji wa samaki aina mbili au zaidi ndani ya mazingira ya maji. Kwa kawaida polyculture hutokea katika mabwawa. Samaki aina ya kambare na sato wanaweza kutumika. Aina hizi za samaki zinafaa na huleta mafanikio mazuri.
Aidha vigezo vya kuchagua samaki kwa ajili  ya polyculture ni hivi hapa chini;

 • Kiwango cha juu ukuaji wa aina ya samaki;
 • Samaki wanaohitajika kwa wingi katika masoko;
 • Chagua aina wale ambayo wana kiwango cha juu cha ukuaji na kiwango cha chini cha vifo katika ukuaji;
 • Aina ambayo hawakupatwi na magonjwa kwa urahisi.samaki ambao ni phytoplankton vorous au omnivorous.

Katika  polyculture, masuala ya kuzingatia ni kama vile Chakula, Mavuno na Masoko yanahitajika kwanza.

Msongamano wa samaki katika bwawa  unaosababishwa na uzalianaji wa Sato (Oreochromis niloticus) ambao husababisha  mashindano katika kula chakula na matokeo yake ni mavuno ya samaki kuwa wadogo sana na thamani yao kushuka chini katika masoko. 

Moja ya mikakati ya kudhibiti kuzaliana kwa wingi kwa sato katika bwawa ni polyculture

Miaka michache iliyopita ,Kambare (Clarias gariepinus), wamechunguzwa na kujulikana kama wana uwezo mkubwa katika polyculture. 

Hata hivyo, idadi ya Sato inaweza kupunguzwa kwa ufugaji mseto wa Sato pamoja na samaki Predator. 


Fungua link hii hapa kupata maarifa zaidi.

http://www.ehow.com/about_5436585_polyculture-fish-farming.html
Huduma za ugani kwa  mkulima zinapatikana . Kwa yeyote aliyevutiwa na ufugaji huu wa samaki awasiliane nasi kwa namba 0655637026Alhamisi, 28 Mei 2015

Vifaranga vya kambale

Kwa wale wanao hitaji vifaranga vya kambale tuwasiliane kwa maelekezo zaidi. fredrick232@gmail.com

Jumapili, 14 Septemba 2014

Vifaranga vya samaki aina ya Sato sasa wanapatikana, karibuni wote.

Jumapili, 30 Juni 2013

Namna ya kutekeleza uzalishaji wa vifaranga bora


Chagua samaki wazazi wazuri kulingana na umbile lao kama rangi, ukubwa, afya na sura zao. Samaki hawa watengwe na wale wasio na sifa hizo na wasiruhusiwe kuzaliana nao. Mfugaji anaweza kununua wazazi hawa kutoka katika chanzo kinachofahamika kuwa kina samaki bora. 

Dhibiti ubora wa samaki hawa wazazi kwa kutoruhusu miingiliano na samaki wenye ubora hafifu. Chuja vema maji yanayoingia bwawa. Ikiwezekana, tumia samaki wenye ukubwa wa zaidi ya gramu 100. Hii itakuwezesha kutenganisha wazazi kutoka kwa vifaranga kila baada ya kuzaliwa (reproduction cycle).

Endelea kuwatumia wazazi hawa kila unapohitaji vifaranga kutegemeana na jinsi wanavyoendelea kuzaa vifaranga bora. Pamoja na ubora wa wazazi hawa, kuna umuhimu wa kuchagua na kuwaondoa vifaranga wasio kuwa na ubora unaohitajika au ambao ubora wao unatiliwa mashaka (culling).

Ni muhimu mfugaji afahamu uzuri wa kutumia vifaranga bora. Kausha bwawa kabisa angalau mara moja kila baada ya miezi sita hadi nane ili kuondokana na samaki wasio na ubora unao hitajika, kuua maadui wa samaki na kuondokana na hali ya kuwa na samaki wengi kwenye bwawa zaidi ya kiwango kinachotakiwa na pia hali ya samaki kuzaliana kinasaba “inbreeding”.  “Culling na grading” ni muhimu kuanza baada ya siku 30 hadi 45 baada ya samaki wakubwa kuwa wamewekwa kwenye bwawa na hufanyika kwa kutumia kawavu kadogo ambacho kina matundu madogo.
Endelea kufanya kazi hii kila baada ya wiki mbili hadi nne.

Urutubishaji wa bwawa na ulishaji wa samaki

Mfugaji anashauriwa kuweka mbaleo ya asili kama Mbuji  na samadi kwenye maji kabla ya kupandikiza samaki. Hii ni muhimu kwani samaki watakaopandikizwa, watahitaji chakula siku hiyo hiyo na chakula chao cha awali huwa ni vijimea na vijidudu vilivyomo ndani ya maji. Vyote hivi huwepo kwa wingi kwenye maji yenye rutuba.

Iwapo maji yatakuwa yamerutubishwa vema, chakula cha ziada huhitajika kwa kiasi kidogo sana, kama (2-3%) ya uzito wa samaki husika kwa siku. Ni vema samaki wakalishwa angalau mara mbili, kiasi kidogo asubuhi ya kati ya saa tatu na nne na jioni kati ya saa 10 na 11. Pia ni vema kama eneo la kulishia ikawa ni sehemu moja ili kuwazoesha samaki kuja eneo hilo muda wa kulisha na kuwawezesha kula sehemu kubwa ya chakula watakachopewa.     

KUZALIANA KWA WINGI NDANI YA BWAWA NA NJIA ZA KUDHIBITI


Kuwepo kwa samaki wengi kuliko idadi inayotakiwa ndani ya bwawa (overpopulation in ponds)
 1. Kwa kawaida, samaki jamii ya perege wako katika makundi mawili kutegemeana na wanavyo tunza mayai/watoto wao wakati wa kuzaliana. Perege jamii ya Oreochromis aureus, O. mossambicus na O. niloticus hutaga kwenye viota lakini hutunza mayai/vifaranga vyao midomoni kwa ajili ya kuyalinda dhidi ya maadui.
 2. Perege wa jamii ya T. rendalli na T. zilli hutaga na kutunza mayai/vifaranga vyao kwenye viota vinavyochimbwa na dume na jike kwa pamoja. Hulinda mayai/vifaranga vyao wakiwa kwenye viota na si kuwatunza kwenye midomo mdomoni panapotokea hatari.
 3. Urahisi wa jinsi wanavyo zaliana ni moja ya sababu inayofanya perege afae kwa ajili ya kufugwa kirahisi. Lakini, tabia hii pia husababisha matatizo. Uwezekano wa kukuza vifaranga wengi ni mkubwa na husababisha kuwepo samaki wengi kwenye bwawa kuliko uwezo wa bwawa.  Matokeo yake samaki hudumaa kutokana na uhaba wa chakula, hewa na hata sehemu za mapumziko. Katika hali hii, kuna uwezekano mkubwa kukuta samaki zaidi ya asilimia 75% wakiwa na ukubwa wa chini ya uzito wa gramu 100. Kwa maeneo ambayo samaki wadogo huliwa, hili linawezekana lisiwe tatizo, lakini kama lengo ni kuuza na kujipatia fedha, samaki wa ukubwa huu huuzika kwa taabu au kwa hasara. Katika kuzuia hali hiyo ya kudumaa samaki isitokee, yafuatayo huweza kufanyika:


Njia za kuweza kudhibiti uwingi wa perege kutokea kwenye bwawa
 1. Uvunaji wa mara kwa mara wa vifaranga kwa kutumia wavu. Njia hii hufaa kwenye bwawa dogo, ina shuruba na haihitaji uzoefu ili vifaranga wasife kutokana na majeraha watakaopata wakati wa kuwavua.
 2. Kutenganisha jinsia baada ya vifaranga kuwa na ukubwa wa kuweza kutenganishwa (monosex culture
 3. Kwa kawaida, madume hukua haraka kuliko majike. Hivyo, wengi hupendelea kufuga madume
 4. Kazi ya kutenganisha huweza kufanywa na mfugaji yeyote baada ya kuonyeshwa tofauti iliyopo kati ya jinsia moja na nyinge. Mkulima anashauriwa amuone mtaalam wa uvuvi aliye karibu naye kwa maelekezo.
 5. Katika mchakato wa kuwatenganisha, makosa huweza kufanyika na kusababisha baadhi ya jinsia tofauti kutotenganishwa, mkulima asikate tamaa kwani idadi itakayokuwa imetenganishwa bado itatoa tija nzuri.
 6. Kupandikiza vifaranga machotara (stocking hybrid "all-male" fingerlings: Madume hukua haraka kuliko majike
 7. Utahitaji samaki wazazi waliohakikiwa ubora wake (requires pure strains of broodstock.
 8. Utahitaji sehemu maalum ya kuzalishia na mtaalam aliyefuzu.
 9. Ili kukidhi mahitaji ya vifaranga wa perege kwa wafugaji, kuna umuhimu wa wafugaji binafsi kuanzisha “hatcheries” kwa ajili ya kuzalisha vifaranga bora na kuwauzia wengine wenye kuhitaji. Japo kuwa kwa sasa baadhi ya wafugaji huzalisha vifaranga na kuwauzia au kuwagawia wenzi wao, wafugaji hazalisha vifaranga hao kama sehemu ya uzalishaji wa samaki wa kawaida kwenye bwawa. Kwa kadiri shughuli hii inavyokuwa, wafugaji wengi hupendelea kupata vifaranga bora. Na kwa jinsi hii, “hatchery” itakayokuwa ikizalisha vifaranga bora itapata soko zuri la vifaranga wake.